Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 30/33 

11.4 Tegemoetkoming in de studiekosten

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar of ouder moeten zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Op deze tegemoetkoming bestaat recht vanaf het eerste kwartaal na de 18e verjaardag. De tegemoetkoming moet bij voorkeur 3 maanden voor de 18e verjaardag worden aangevraagd en uiterlijk voordat het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt voorbij is. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Meer informatie op www.duo.nl, kies voor scholier.

Scholierenvergoeding Amsterdamse ouders
De scholierenvergoeding is een bedrag van maximaal € 499,- (schooljaar 2015/2016) voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs en mbo-bol-onderwijs van Amsterdamse ouders met een laag inkomen. Met het geld kunt u de kosten voor school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl, kies Werk, kies bij Werk & Inkomen voor Pak je Kans, kies voor Scholierenvergoeding (voor kinderen jonger dan 18 jaar). U moet zowel een aanvraag indienen (met formulier aanvraag scholierenvergoeding of digitaal) als de werkelijk gemaakte kosten declareren (via het formulier declaratie scholierenvergoeding of digitaal). Bij de aanvraag kunt u tevens een reiskostenvergoeding aanvragen als uw kind meer dan 3 zones van huis naar school moet reizen met het openbaar vervoer (vergoeding € 250 schooljaar 2015/2016).

Woont u niet in Amsterdam, informeer dan bij uw gemeente of er vergoedingen worden geboden voor scholieren van ouders met een laag inkomen.