Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/33 

3.1 Hoe zit onze opleiding in elkaar?

Op het LUCA proberen we het onderwijs zo praktisch mogelijk te maken. Verder willen we de lessen graag laten aansluiten op onderwerpen waar de leerling interesse in heeft.

Het onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • competentielessen
 • algemene vorming (Nederlands en rekenen)
 • sociale vaardigheden
 • cultuur en maatschappij / leren, loopbaan en burgerschap
 • sport
 • Engels
 • praktijklessen: welzijn, techniek, detailhandel, , facilitaire dienstverlening, schoonmaak en horeca
 • beeldende vorming / CKV
 • arbeidstraining en stage: welzijn, techniek, detailhandel, magazijn,, facilitaire dienstverlening, schoonmaak, horeca
 • werken aan het portfolio

Lesaanbod 2016-2017
Het lesaanbod is een richtlijn. Voor elke leerlijn wordt per periode een eigen leerprogramma samengesteld, afhankelijk van de vorderingen en de beroepsinteresse van de leerling. De lessen maatschappelijke vorming en burgerschap worden in 4 themaweken verspreid over het jaar aangeboden (met uitzondering van leerjaar 5).

Vakkenklas 1klas 2klas 3klas 4klas 5klas LNAklas LNBklas LNC
Algemene vorming (Nederlands en rekenen)88642---
Nederlands als tweede taal-----101012
Engels1111----
Rekenen-----222
Inburgering-----122
Muziek11---111
Maatschappelijke vorming en redzaamheid----1---
Kunstvakken2222-222
Lichamelijke opvoeding4422-444
Oriëntatie op arbeid, beroep inclusief        
Praktijkvakken, Z&W, AT, LWP< Portfolio--62-44-
Uiterlijke Zorg en Welzijn, interne stage22------
Horeca22------
Algemene techniek22------
Externe stagevoorbereiding--1-----
(Snuffelstage / Arbeidstraining leerjaar 3)--6-----
Stage---1624---
Keuzevak2222-222
Sectorgericht programma----2---
Competentieles/coaching/ICT222211--
Sova = drama11------
totaal aantal uren2727282930272727

Stage: exclusief stageboekje invullen en pauze

Competentielessen
De mentor geeft deze lessen. Je leert op de juiste manier om te gaan met nieuwe situaties. Je leert bijvoorbeeld persoonlijke problemen op te lossen door te communiceren en samen te werken. Deze lessen zijn ter voorbereiding op de stages. Bovendien leer je hoe je zelf kan zien wat je nog moet leren om ergens heel goed in te worden.

Algemene vorming
Nederlands, Engels en rekenen vormen de basis van de algemene vorming. Er is ook aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Samen met jou stelt de docent een individuele taal- en rekentaak vast, waar je een aantal uren per week aan werkt. Dit wordt vastgelegd in je individuele leerlijn voor taal en rekenen. Het lesmateriaal wordt op jouw niveau aangeboden.

Sociale vaardigheden
Op een goede manier met andere mensen omgaan kan je leren. Ook daar besteden we op school aandacht aan in de les. Er worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden.

Sport
Sporten is belangrijk. Het is leuk en je blijft er gezond bij! Wist je trouwens dat regelmatig sporten goed is voor je concentratie? Je hebt sportschoenen met witte zolen en sportkleding nodig.

Praktijklessen
In het eerste leerjaar worden de volgende praktijkvakken gegeven:

 • Koken: je leert de basisvaardigheden van koken, die je nodig hebt wanneer je op jezelf woont.
 • Techniek: je leert de basisvaardigheden van o.a. installatietechniek, elektrotechniek, houtbewerken, fietstechniek en bouwtechniek.
 • Zelfzorg: je leert hoe je voor jezelf zorgt en voor een huishouden.
 • Interne stage. Tijdens deze stage in school wordt er gestart met het in de praktijk brengen van de opgedane kennis bij de praktijkvakken. Bijvoorbeeld: strijken en de ramen lappen.

Vanaf het tweede leerjaar krijg je de volgende vakken:

 • Huishouding: je leert voor jezelf en anderen te zorgen.
 • Keuken en aula: je leert eten bereiden voor jezelf en anderen, thuis en in de horeca.
 • Techniek: je leert te werken in een technische werkplaats.

In het derde jaar ga je meer leren hoe het is om te werken in de horeca, de facilitaire dienst, technische werkplaats, winkels of magazijnen door middel van stages bij bedrijven.
Vanaf leerjaar vier is er een sectorgericht programma.

Beeldende vorming / CKV
Tijdens beeldende vorming werk je met allerlei verschillende technieken en materialen.

Arbeidstraining en stage
De stage is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma en begint al in het eerste leerjaar op school. Tijdens deze interne stage voer je werkzaamheden uit voor de facilitaire dienst, de administratie en de horeca. De opgedane kennis tijdens de competentielessen bijvoorbeeld voorbereiden van het werk en zorgdragen voor kwaliteit worden in de praktijk gebracht.

In het tweede leerjaar wordt je interne stage voortgezet. Je werkt dan zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid.

In het derde leerjaar ga je minimaal één dag per week op stage. Dit is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Je loopt dan stage in een leerwerkplaats of bij een bedrijf. Tijdens deze stage krijg je een beoordeling van het stagebedrijf. Er wordt gelet op de competenties. Na de afronding van de stages geef je jouw voorkeur aan voor de volgende uitstroomrichtingen: techniek, facilitaire dienstverlening, horeca of winkel.

Werken aan je portfolio in Presentis
In je digitale portfolio (Presentis) bewaar je al je beoordelingen en certificaten. Aan het eind van je schooltijd heb je een hele verzameling ‘bewijzen’ van wat je hebt gedaan en geleerd. Jij, je ouders en je mentor krijgen door je portfolio een goed beeld van wat je geleerd hebt.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
Je leert omgaan met mensen die afkomstig zijn uit veel verschillende landen, een andere cultuur gewend zijn en misschien anders denken. Je leert wat het is om in een democratie te mogen leven, dat daar rechten maar ook plichten voor nodig zijn, je leert ook om op de juiste manier voor jezelf op te komen, een uitkering aan te vragen als dat nodig is of hoe een vakbond werkt en wat die voor je kan betekenen.