Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 14/34 

3.6 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat, zo ook die van ons. Tijdens zo’n bezoek gaat de inspectie na of we als school wel goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of we voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van onze school.

Alle praktijkscholen in Amsterdam worden met elkaar vergeleken. De resultaten van het LUCA zijn daar goed te noemen. Er wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat of dat geen werk of vervolgopleiding weet te vinden.

Aantal leerlingen dat voortijdig onze school verlaat, is minder dan 5%.
Aantal leerlingen dat geen werk weet te vinden of geen vervolgopleiding heeft, is 5%. Het landelijk gemiddelde ligt op 6%.

Vensters voor Verantwoording
Voor meer informatie over onze school kunt u Vensters voor Verantwoording raadplegen. Dit is een initiatief van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel de informatie voor alle belanghebbenden te bundelen en centraal aan te bieden. Dit project wordt uitgevoerd door de VO-raad.